1694: skotska råd om när man ska bli gravid

I 1694 publicerade den skotska doktorn James McMath Expert jordmor i Edinburgh. McMaths bok var en av flera guider till graviditet och förlossning som fanns på den tiden.

Dess innehåll är för det mesta omärkligt, fyllt med medicinsk rådgivning standard för tiden. McMaths blommiga skrivstil gränsade dock ibland till det absurda. Han vägrade att inkludera en anatomisk beskrivning av de kvinnliga könsorganen, av "anspråkslöshet och vördnad för naturen" - men liknar gravida kvinnor med "ömma kärl" på en "lång och farlig resa [på] grova och steniga hav".

Ännu mer konstigt är McMaths redogörelse för den bästa tiden för befruktning, när:

"..blodet från kurerna [menstruationsvätskan] har en florid ljus färg och luktar ringblommor."

Källa: James McMath, Expert jordmor1694, sid. 81. Innehållet på den här sidan är © Alpha History 2019-23. Innehåll får inte återpubliceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor or kontakta Alpha History.