IRA: s TUAS-memo om nationalistisk strategi (1994)

TUAS-dokumentet ("Tactical Use of Armed Struggle") var ett internt IRA-dokument som läcktes ut till en tidning i Dublin 1995. Det antas ha framställts före vapenvila 1994. I detta utdrag efterlyser IRA en enad nationalistisk strategi eller konsensusstrategi under fredsprocessen:

”Våra mål har inte förändrats. En enad demokratisk socialistisk republik med 32 län.

De viktigaste strategiska målen för att flytta oss mot det målet kan sammanfattas på följande sätt: att bygga ett irländskt nationalistiskt samförstånd med internationellt stöd på grundval av dynamiken i det irländska fredsinitiativet ...

Republikanerna är inte beredda att vänta på att britterna ska förändras, men som alltid är vi beredda att tvinga deras hand. Det är ändå viktigt att notera att det inte har förekommit någon ny dialog mellan brittiska regeringen och republikanska företrädare sedan november 1993. Den republikanska ståndpunkten är att om britterna vill prata bör de göra det via normala politiska kanaler ...

[Dokumentet beskriver sedan vad IRA anser borde vara de enhetliga principerna för alla nationalistiska grupper]

1. Partitionen misslyckades.

2. Strukturer måste ändras.

3. Ingen intern uppgörelse inom de sex länen [Nordirland].

4. Brittiskt styre bryter mot NSD-principen [nationellt självbestämmande].

5. Irländarna som helhet har rätt till NSD utan yttre hinder.

6. Det är upp till regeringarna i Dublin och London, med alla parter, att åstadkomma NSD på kortast möjliga tid.

7. Fackföreningsmedlemmarna har inget vetorätt om diskussioner eller deras resultat.

8. En lösning kräver politisk och konstitutionell förändring.

9. Ett överenskommet enat och oberoende Irland är vad republikanerna önskar. Men en överenskommen Irland behöver troskapen om olika traditioner vara livskraftig ...

TUAS har varit en del av varje annan kamp i världen under detta århundrade. Det är viktigt att aktivister inser att kampen inte är över. En annan front har öppnat sig och vi bör ha förtroende och anstränga oss för att lyckas på den fronten. Vi har förmågan att fortsätta på obestämd tid. Vi borde försöka fördubbla trycket på britterna ... ”