Exekutorder 10450 på statliga anställda (1953)

I april 1953 undertecknade USA: s president Dwight Eisenhower verkställighetsordern 10450 om ”Säkerhetskrav för statlig anställning”. Det krävde en utredning av statsanställda och ställde strikta personliga standarder för deras kvarhållande. Även om det inte specifikt beskrivs användes denna ordning för att rensa homosexuella från den offentliga tjänsten, baserat på antagandet att de skulle kunna utpressas, tvingas eller förföras av kommunistagenter:

”Med beaktande av den nationella säkerhetsintresset måste alla personer som är privilegierade att vara anställda i regeringens avdelningar och byråer vara pålitliga, pålitliga, med gott uppförande och karaktär och med fullständig och orubblig lojalitet gentemot Förenta staterna. och

Medan den amerikanska traditionen att alla personer ska få en rättvis, opartisk och rättvis behandling från regeringens sida kräver att alla personer som söker förmånen att bli anställda eller privilegierade att vara anställda i regeringens avdelningar och organ bedöms av ömsesidigt konsekventa och inga mindre än miniminormer ...

[Avsnitt 3] Utnämningen av varje civil officer eller anställd i någon avdelning eller myndighet i regeringen ska göras föremål för utredning. Undersökningens omfattning ska i första hand bestämmas utifrån graden av negativ effekt som innehavaren av den befattning som sökts tillsättas skulle kunna åstadkomma på grund av anställningens karaktär på den nationella säkerheten, men under inga omständigheter ska utredningen omfatta mindre än en nationell myndighetskontroll (inklusive en kontroll av fingeravtrycksfilerna från Federal Bureau of Investigation) och skriftliga förfrågningar till lämpliga lokala brottsbekämpande organ, tidigare arbetsgivare och handledare, referenser och skolor som den person som är under utredning deltar i ...

[Avsnitt 6] Om det vid något stadium av utredningen utvecklas information som tyder på att anställningen av någon tjänsteman eller anställd i regeringen kanske inte är helt förenlig med den nationella säkerhetsintressen, ska chefen för den berörda avdelningen eller byrån eller hans representant omedelbart avbryta anställningen av den berörda personen om han anser att ett sådant avstängning är nödvändigt av intresse för den nationella säkerheten och efter sådan utredning och granskning som han anser nödvändig ska chefen för den berörda avdelningen eller byrån avsluta anställningen för en sådan tillfällig tjänsteman eller anställd…

[Avsnitt 8] De utredningar som genomförs i enlighet med denna order ska utformas för att utveckla information om huruvida anställningen eller kvarhållandet av anställningen i den federala tjänsten hos den person som utreds är klart förenlig med de nationella säkerhetsintressen. Sådan information ska avse, men ska inte begränsas, till följande ...

jag. Allt beteende, aktiviteter eller föreningar som tenderar att visa att individen inte är pålitlig eller pålitlig.

ii. Alla avsiktliga felaktigheter, förfalskningar eller utelämnanden av materiella fakta.

III. Varje kriminellt, ökänt, oärligt, omoraliskt eller notoriskt skamligt beteende, vanligt bruk av rusmedel för överdrivet, narkotikamissbruk, sexuell perversion.

iv. Varje sjukdom, inklusive alla psykiska tillstånd, av en art som enligt den behöriga medicinska myndighetens åsikt kan orsaka betydande brister i arbetstagarens bedömning eller tillförlitlighet, med vederbörlig hänsyn till sjukdomens övergående eller fortsatta effekt och de medicinska fynden fall.

v. Eventuella fakta som ger anledning att tro att individen kan utsättas för tvång, inflytande eller tryck som kan få honom att agera i strid med det nationella säkerhetsintresset ... ”