Lagen om undertryckande av kommunismen, Sydafrika (1950)

I juli 1950 antog den vita nationalistiska regeringen i Sydafrika lagen om undertryckande av kommunismen. Uppenbarligen för att förbjuda kommunistiska organisationer och slå ner på vänsterrevolutionära grupper användes lagen främst för att rikta sig mot kampanjer mot apartheid som Nelson Mandela:

”Sydafrikas kommunistiska parti, inklusive varje gren, sektion eller kommitté därav och alla lokala, regionala eller underordnade organ som ingår i denna, förklaras härmed vara en olaglig organisation.

Om generalguvernören är övertygad om att någon annan organisation bekänner sig ... att vara en organisation för att sprida principerna eller främja spridningen av kommunismen; eller att syftet med eller något av syftet med någon organisation är att sprida principerna eller främja spridningen av kommunismen eller att främja uppnåendet av något av föremålen för kommunismen ... han kan utan förvarning till den berörda organisationen genom proklamering i tidningen att organisationen är en olaglig organisation ...

Ingen person ska bli, fortsätta att vara eller utföra någon handling som ämbetsman, officer eller medlem i den olagliga organisationen, eller ... på något sätt delta i någon verksamhet i den olagliga organisationen, eller bedriva i direkt eller indirekt intresse av den olagliga organisationen ...

Varje person som utför någon handling som beräknas för att främja uppnåendet av något av kommunismens objekt; förespråkar, rekommenderar, försvarar eller uppmuntrar uppnåendet av ett sådant objekt eller någon handling eller underlåtenhet som beräknas för att främja uppnåendet av ett sådant objekt ... [eller] skriver ut, publicerar eller sprider någon periodisk publikation eller sprider någon annan publikation ... ska vara skyldig av ett brott, och med fängelse i högst tio år. ”