FN uppmanar förhandlingar mellan USA och Kuba (1960)

I juli 1960 antog FN: s säkerhetsråd följande resolution, med uppmaning till Förenta staterna och Kuba, då under kontroll av Fidel Castro, för att lösa sina tvister genom förhandling:

”Säkerhetsrådet, efter att ha hört uttalanden från Kubas utrikesminister och av medlemmar i rådet, [och] med beaktande av bestämmelserna i artiklarna [och] FN: s stadga ...

[Är] djupt bekymrad över situationen mellan Kuba och Amerikas förenta stater ...

Med tanke på att det är en skyldighet för alla medlemmar i FN att lösa sina internationella tvister genom förhandlingar och andra fredliga medel på ett sådant sätt att internationell fred och säkerhet och rättvisa inte äventyras ...

Noterar att denna situation beaktas av organisationen för amerikanska stater,

1. Beslutar att skjuta upp behandlingen av denna fråga, i väntan på att en rapport har mottagits från Organisationen för amerikanska stater;

2. Uppmanar medlemmarna i Organisationen för amerikanska stater att ge sitt stöd för att uppnå en fredlig lösning av den nuvarande situationen, i enlighet med syftena och principerna i FN: s stadga;

3. Europaparlamentet uppmanar under tiden att alla andra stater avstår från alla åtgärder som kan öka de befintliga spänningarna mellan Kuba och Amerikas förenta stater. ”

Resolutionen antogs nio röster för ingen, med två nationer (Polen och Sovjetunionen) som röstade.