Truman etablerar CIA (1946)

Den 22 januari 1946, USA: s president Harry Truman utfärdade följande direktiv och förordnade kontroll och samordning av utländska underrättelsetjänster. Denna samordning skulle leda till bildandet av Central Intelligence Agency eller CIA:

Till utrikesministern, krigssekreteraren och marinens sekreterare:

1. Det är min önskan, och härmed föreslår jag, att all federal utrikesunderrättelseverksamhet planeras, utvecklas och samordnas för att säkerställa den mest effektiva utförandet av underrättelsetjänsten relaterad till den nationella säkerheten. Jag utser härmed dig, tillsammans med en annan person som ska utses av mig som min personliga representant, till National Intelligence Authority för att uppnå detta syfte.

2. Inom ramen för tillgängliga anslag ska du då och då tilldela personer och anläggningar från dina respektive avdelningar, vilka personer som tillsammans ska bilda en Central Intelligence Group och under ledning av en chef för Central Intelligence, ska hjälpa National Intelligensmyndighet. Direktören för central underrättelsetjänst ska utses av mig, ska vara ansvarig gentemot den nationella underrättelsetjänsten och ska sitta som icke-rösträtt.

3. Med förbehåll för gällande lagstiftning och under ledning och kontroll av den nationella underrättelsetjänsten ska chefen för central underrättelsetjänst

a. Uppnå korrelationen och utvärderingen av underrättelser relaterade till nationell säkerhet och lämplig spridning inom regeringen av den resulterande strategiska och nationella politiska underrättelsen. Därigenom ska personalen och anläggningarna i underrättelsetjänsterna i dina avdelningar utnyttjas till fullo.

b. Planera för samordningen av sådana aktiviteter som underrättelsetjänsterna i dina avdelningar har att göra med den nationella säkerheten och rekommendera den nationella underrättelsetjänsten att inrätta sådana övergripande policyer och mål som säkerställer att den nationella underrättelsetjänsten genomförs mest effektivt.

c. Utför, till förmån för underrättelsetjänsterna, sådana tjänster av gemensamt intresse som National Intelligence Authority bestämmer kan utföras mer effektivt centralt.

d. Utför sådana andra funktioner och skyldigheter relaterade till underrättelser som påverkar den nationella säkerheten som presidenten och den nationella underrättelsetjänsten då och då kan leda.

4. Ingen polis, brottsbekämpning eller inre säkerhetsfunktioner får utövas enligt detta direktiv.

5. Sådan underrättelse som erhållits av underrättelsebyråerna i din avdelning som kan utses av den nationella underrättelsetjänsten ska vara fritt tillgänglig för direktören för central underrättelse för korrelation, utvärdering eller spridning ...

Med vänlig hälsning,
Harry S. Truman