CIA-instruktioner utfärdade till U-2-piloter (1960)

Följande instruktioner utfärdades av Förenta staternas centrala underrättelsebyrå (CIA) till U-2-piloter som var engagerade för att flyga uppdrag över fientligt territorium. Dessa instruktioner gavs Francis Gary Powers före sitt 1960-uppdrag i maj över Sovjetunionen, där hans plan sköts ner och Powers fångades. Dessa instruktioner producerades och diskuterades vid en undersökningsnämnd från 1962 om Powers beteende under 1960-incidenten:

Uppförande och procedurer vid fångst

”Om undvikande inte är genomförbart och fångst verkar överhängande, bör piloter ge upp utan motstånd och anta en samarbetsvillig inställning till sina fångare.

Piloterna kommer alltid att hålla sig med värdighet och upprätthålla en respektfull inställning gentemot sina överordnade när de hålls i fängelse för sina fångare.

Piloter kommer att instrueras att de är helt fria att berätta hela sanningen om sitt uppdrag, med undantag för vissa specifikationer för flygplanet.

De kommer att uppmanas att representera sig som civila, att erkänna tidigare flygvapentillhörighet, erkänna nuvarande CIA-anställning och att inte göra några försök att förneka arten av deras uppdrag.

De kommer att instrueras [redigeras] ...

En sådan genomgång bör skydda piloter från extrem behandling genom att ge dem största möjliga latitud för att svara på förhör. ”