Kinesisk revolution grafik

Denna samling av kinesiska revolutionens grafik, propaganda och tecknade filmer avser viktiga händelser i Kina mellan de sena 1800 och Mao Zedongs död i 1976. Dessa kinesiska revolutionens grafik har valts av Alpha History-författare.