Analysera bilder

Att granska och tolka visuella källor är en kritisk skicklighet i historien. Varje historiker och historiestudent måste kunna hämta bevis och information från visuella källor.

En svår process

Processen att extrahera information från visuella källor är inte alltid lätt. Visuella källor från det förflutna är ofta svåra att förstå. De kan föreställa eller representera personer eller händelser som du inte är bekant med. De kan använda symboler vars betydelser är oklara eller har förändrats över tiden. Vissa visuella källor kan använda humor, karikatyr eller satir på ett sätt som förvirrar eller fördunklar deras betydelse.

Historiestudenten måste brottas med dessa problem och andra när de analyserar visuella källor. Det är svårt att arbeta med visuella källor först - men dina färdigheter kommer att utvecklas med tiden och övningen.

Precis som med andra analytiska uppgifter är det bästa sättet att arbeta med bilder att följa en process eller ramverk. Det finns flera användbara ramverk för att analysera bevis, eller så kanske du föredrar att utveckla dina egna. Ramverket vi föreslår använder akronymen COMA, för innehåll, ursprung, motiv och analys.

Innehåll

Som ordet antyder är innehåll det som finns i källan. Det första steget är att ta en närmare titt och se vad du kan identifiera och plocka ut från källan, utan för mycket eftertanke eller analys först.

Vad händer? Representerar källan en viss händelse eller ögonblick i tiden? Vem porträtteras i källan? Representerar figurer i källan specifika personer, till exempel politiska ledare – eller symboliserar de en viss grupp eller klass? Vad håller de på med? Hur är de klädda? Vad har de på sig, bär eller använder de?

Vad antyder deras kroppsspråk? Hur är det med ansiktsuttryck? Är de representerade på ett positivt, negativt eller neutralt sätt? Innehåller källan några visuella symboler? Var är de placerade? Vad kan de representera?

Ursprung

En väsentlig del av att förstå en källa är att veta var den kom ifrån och vem som skapade den. Försök att ta reda på konstnären, gravören eller serietecknaren som är ansvarig för att skapa din källa. Om möjligt, ta reda på när och var den skapades också. Finns det någon kompletterande information, som bildtext, datum eller utgivare?

Om någon av denna information inte tillhandahålls, undersök innehållet efter ledtrådar. Använder källan språk, symboler eller kläder från en viss region eller område? Representerar det en specifik händelse som kan dateras? Finns det någon speciell stil som kan kopplas till en specifik tid eller plats?

Tänk också på i vilket sammanhang din källa skapades. Vad pågick då? Skapades din källa som svar på en händelse, en lag eller policy, en idé eller ett särskilt tillstånd?

Motivet

Tänk sedan på varför bilden skapades. Alla visuella källor är skapade för ett syfte, vanligtvis för att informera eller underhålla, eller för att få människor att tänka eller känna på ett speciellt sätt.

Vad är syftet med din bild? Var det skapat för att fira, fira, för att övertyga, för att förlöjliga eller håna, för att satirisera, för att hetsa till ilska eller upprördhet eller för att framkalla någon annan känslomässig reaktion? Visar den särskilda ledare, grupper eller idéer i ett positivt, negativt eller kritiskt ljus?

Vilka händelser, förhållanden eller klagomål kan ha inspirerat skapandet av din bild? Hur skildras dessa saker? Vad har din källa att säga om sammanhanget där det skapades?

Analys

Detta är vanligtvis den svåraste delen av att tolka en visuell källa. Du bör tänka kritiskt på källan, de påståenden den gör och de metoder den använder.

Det första steget är att överväga dess faktiska och historiska riktighet. Ger källan en rättvisande bild av människor, händelser eller förhållanden? Eller vilseleder den genom att presentera falsk eller överdriven information? Erbjuder det en alltför optimistisk eller negativ syn på vissa personer eller händelser? Använder den stil och ton – som satir, karikatyr och hån – på ett sätt som är rättvist mot dess motiv?

Tror du att källan representerar åsikter från en majoritet av människor – eller åsikter och attityder hos en mindre grupp? Vilseleder eller propaganderar den genom att utelämna viss information? Glorifierar det en viss ledare samtidigt som den ignorerar deras fel eller misslyckanden?


Citatinformation
Titel: "Analysera bilder"
författare: Jennifer Llewellyn, Steve Thompson
Utgivare: Alfahistoria
URL: https://alphahistory.com/analysing-images/
Datum publicerat: Oktober 14, 2019
Åtkomstdatum: Juni 20, 2024
Upphovsrätt: Innehållet på denna sida får inte publiceras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information om användning, se vår Användarvillkor.