Den amerikanska revolutionen

Du har nu möjlighet Amerikanska revolutionen började i mitten av 1760 som ett uppror av brittiska kolonister som bodde längs Nordamerikas östra kust. Det slutade i 1789 med skapandet av en ny nation, underbyggd av en skriftlig konstitution och ett nytt regeringssystem.

amerikansk revolution

Den amerikanska revolutionen hade en djupgående effekt på modern historia. Det utmanade och undergrävde de europeiska monarkiernas absolutistiska makt. Den ersatte den brittiska monarkin med en fungerande regering baserad på upplysningens principer för republikanism, folkesuveränitet och maktseparation.

Den amerikanska revolutionen visade att revolutioner kunde lyckas och att vanliga människor kunde styra sig själva. Dess idéer och exempel inspirerade den franska revolutionen (1789) och senare nationalistiska och oberoende rörelser. Det mest betydelsefulla var att den amerikanska revolutionen födde Förenta staterna, en nation vars politiska värderingar, ekonomiska styrka och militära makt har utformat och definierat den moderna världen.

Historien om den amerikanska revolutionen är en snabb förändring och utveckling. Innan 1760: n hade de amerikanska kolonierna 13 årtionden av ekonomiskt välstånd och goda förbindelser med Storbritannien. De flesta amerikaner ansåg sig vara lojala briter; de var nöjda med att vara föremål för en klok och välvillig brittisk kung än slavar och vasaler av någon utländsk tyrann. Att en revolution kunde utvecklas i det amerikanska koloniala samhället verkade otänkbart.

Under mitten av 1760-talet testades denna lojalitet mot Storbritannien av en till synes godartad fråga: oenigheter och debatter om regeringens politik och skatter. Inom ett decennium beväpnade amerikanska bönder sig med musketter och högafflar och marscherade i strid mot brittiska trupper i Lexington, Massachusetts. I mitten av 1776 ansåg amerikanska politiker banden med Storbritannien så irreparabelt att de röstade för självständighet. Detta oberoende medförde två utmaningar: krig mot Storbritannien, världens främsta militära makt och behovet av ett nytt regeringssystem. Att möta dessa utmaningar markerade den sista fasen av den amerikanska revolutionen.

Alpha History's American Revolution-webbplats innehåller hundratals primära och sekundära källor som hjälper dig att förstå händelser i Amerika mellan 1763 och 1789. Vår ämnesidor, skriven av erfarna lärare och historiker, ger kortfattade sammanfattningar av viktiga händelser och problem. De stöds av referensmaterial som tidslinjer, ordlistor, biografiska profiler, koncept kartor, citat, historieskrivning och profiler av framstående historiker. Vår webbplats innehåller också en rad onlineaktiviteter som korsord och flera val frågesporter, där du kan testa och revidera din förståelse för Amerika i revolution.

Med undantag för primära källor är allt innehåll på denna webbplats © Alpha History 2015-19. Detta innehåll får inte kopieras, publiceras på nytt eller distribueras utan uttryckligt tillstånd från Alpha History. För mer information om användningen av Alpha Histories webbplats och innehåll, se vår Användarvillkor.