Robert McNamara reflekterar över USA: s misslyckanden i Vietnam (1995)

Robert McNamara var USA: s försvarsminister under båda John F. Kennedy och Lyndon Johnson. Hans ledarskap och beslut var en kritisk faktor i USA: s truppuppbyggnad i Vietnam på 1960-talet. Följande utdrag är från McNamaras memoar från 1995 med titeln I efterhand:

”Jag tror att vi kunde och borde ha dragit oss tillbaka från södra Vietnam antingen i slutet av 1963 bland oron efter Diems mördande eller i slutet av 1964 eller i början av 1965 inför den ökande politiska och militära svagheten i södra Vietnam. Vi felbedömde de geopolitiska avsikterna från våra motståndare (i detta fall Nordvietnam och Viet Cong, med stöd av Kina och Sovjetunionen), och vi överdrev farorna för Förenta staterna av deras handlingar. Vi betraktade folket och ledarna i södra Vietnam i termer av vår egen erfarenhet. Vi såg i dem en törst efter - och en beslutsamhet att kämpa för - frihet och demokrati. Vi felbedömde de politiska krafterna i landet totalt. Vi underskattade nationalismens kraft att motivera ett folk (i detta fall Nordvietnames och Viet Cong) att slåss och dö för sin tro och värderingar. Våra felbedömningar av både vän och fiende återspeglade vår djupa okunnighet om Vietnams historia, kultur och politik, plus dess ledares personligheter och vanor. ”