Militärsituationen i Vietnam (1974)

I augusti 1974 USA: s utrikesminister Henry Kissinger fick följande underrättelsebriefing om den militära situationen i Vietnam:

”Kommunisterna har nyligen ökat nivån på sin militära aktion i södra Vietnam, och flera indikatorer pekar på ytterligare ökningar inom en snar framtid.

Även om det inte tros att en landsomfattande 1972-offensiv kommer att inträffa i 1974, förbereder kommunisterna sig klart att återvända till storskalig krigföring vid någon tidpunkt i framtiden.

De har återuppbyggt sin armé i 1973-74 och har nu kapacitet att genomföra stora eller heltäckande attacker på kort varsel.

Sydvietnameserna befinner sig nu i en mer sårbar position jämfört med för några månader sedan, och kommunisterna erkänner detta.

Om nordvietnameserna uppfattar att USA inte längre är villiga att komma till Saigons försvar, eller att situationen på slagfältet vänder till deras fördel eller båda, kan de välja tyngre åtgärder för att göra stora vinster. Det skulle dock ta dem flera veckor att genomföra ett sådant beslut och vi skulle få en avancerad indikation på deras förberedelser.

Under de kommande månaderna kommer kommunistiska militära aktiviteter att vara inriktade på:

1. Motverkar GVN [Sydvietnamesiska regering] pacifiering och militära operationer

2. Utöka kontrollen över territorium och befolkningar, och;

3. Försvagning av GVN och ARVN [södra vietnamesiska armén]. ”