Kennedy lovar sitt stöd för södra Vietnam (1961)

I december 1961 USA: s president John F. Kennedy skrev till Sydvietnamesiska presidenten Ngo Dinh Diem, lovar amerikanskt stöd för Södra Vietnam:

“Kära herr president,

Jag har fått ditt senaste brev där du så noggrant beskrev de farliga förhållandena som orsakades av Nordvietnams försök att ta över ditt land. Situationen i ditt utstrålade land är välkänt för mig och det amerikanska folket. Vi har varit djupt störda av angreppet på ditt land. Vår indignation har ökat i takt med att den medvetna vildheten av de kommunistiska mordprogrammen, kidnappningen och det våldsamma våldet blev tydlig.

Ditt brev understryker vad vår egen information på ett övertygande sätt har visat - att våld och terrorkampanj mot ditt folk och din regering nu stöds och styrs utifrån av myndigheterna i Hanoi. De har således brutit mot bestämmelserna i Genèveavtalen som syftar till att säkerställa fred i Vietnam och som de bundna sig till 1954.

Vid den tiden förklarade USA, även om de inte var part i överenskommelserna, att de ”skulle se all förnyelse av aggressionen i strid med avtalen med allvarlig oro och allvarligt hota internationell fred och säkerhet”. Vi fortsätter att behålla den uppfattningen.

I enlighet med den förklaringen, och som svar på din begäran, är vi beredda att hjälpa Republiken Vietnam att skydda sitt folk och bevara dess oberoende. Vi ska snabbt öka vår hjälp till ditt försvarsinsats samt hjälpa till att lindra förstörelsen av översvämningarna som du beskriver. Jag har redan gett order att komma igång med dessa program.

Förenta staterna, liksom Republiken Vietnam, är fortfarande hängivna till fredens sak och vårt primära syfte är att hjälpa ditt folk att upprätthålla sitt oberoende. Om de kommunistiska myndigheterna i norra Vietnam kommer att stoppa sin kampanj för att förstöra Republiken Vietnam kommer de åtgärder vi vidtar för att hjälpa ditt försvar inte längre vara nödvändiga. Vi kommer att försöka övertala kommunisterna att ge upp sina försök att tvinga och undergräva. I vilket fall som helst är vi övertygade om att det vietnamesiska folket kommer att bevara sitt oberoende och vinna den fred och det välstånd som det har sökt så hårt och så länge. ”

Signerad,
John F. Kennedy
December 14th 1961