Vietnams krigsord: begrepp

Denna ordkrets i Vietnamkriget innehåller betydande termer och begrepp som rör 20-talet Vietnam och konflikten mellan 1965-75. Leta upp och identifiera varje term genom att klicka eller knacka sedan dra till slutet. En Javascript-aktiverad webbläsare krävs för att slutföra dessa ordsökningar.


Innehållet på denna sida är © Alpha History 2018-23. Innehåll skapat av Alpha History får inte kopieras, återpubliceras eller vidaredistribueras utan vårt uttryckliga tillstånd. För mer information, se vår Användarvillkor.